Topographic Surveying, Scanning and GIS Support

PROGRAM DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APĂ DIN CHIȘINĂU

Lucrări topografice pentru întocmirea proiectului „Program de dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apă din mun. Chișinău”

Măsurători topografice necesare pentru elaborarea proiectului pe o suprafață de cca 110 ha.

Măsurători topografice de post execuție cu întocmirea planurilor topografice pentru cca 117 km rețele de apeduct

Copyright © 2021 geo-galileo