Topographic Surveying, Scanning and GIS Support

SECURITATEA APROVIZIONĂRII CU APĂ ȘI SANITAȚIE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Studiul de fezabilitate elaborat cu scopul de a oferi o analiză complexă a situației privind starea sistemelor de canalizare, sanitația și gestionarea  apelor uzate în mun. Soroca.

Am oferit asistență Topografică și GIS pe întreaga durată a proiectului. În rezultat au fost identificate în teren și colectate datele a peste 1900 cămine ce conectează între ele peste 58km de conducte de canalizare.

Datele colectate au fost utilizate la crearea unui Sistem Geografic Informațional (GIS) ce conține detalii despre starea tehnică a întregului sistem de canalizare (cămine, diametre țevi, material ș.a.).

Copyright © 2021 geo-galileo