Topographic Surveying, Scanning and GIS Support

REABILITAREA SISTEMELOR CENTRALIZATE DE IRIGARE (PROGRAMUL “COMPACT”)

Scopul proiectului – Construirea și modernizarea a 4 sisteme autonome de irigare cu o lungime de cca 170 km care acoperă cca 4500 ha teren agricol.

Reconstrucția și modernizarea sistemelor de irigare le permite producătorilor agricoli să aplice tehnologii avansate de cultivare, să-și sporească volumele de produse agricole cultivate, să-și majoreze de cel puțin trei ori veniturilor obținute din cultivarea fructelor și legumelor datorită irigării, să-și evalueze la un preț mai înalt, datorită accesului la apă pentru irigare.

În cadrul proiectului dat am oferit asistență topografică de monitorizare pe întreaga durată de implementare a proiectului, activități esențiale: Măsurători de înaltă precizie, Determinarea pofilelor longitudinale și transversale, Planuri de Amplasament și Detaliu, Planuri de Situație, Calculul volumelor de terasamente (săpătura/umplutură).

Copyright © 2021 geo-galileo